VITAJTE !

Materská škola na ulici A. Mišúta 731/2 v Prievidzi na sídlisku Zapotôčky poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávacie pôsobenie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu "SAUNA, POHYB, ZDRAVÁ STRAVA, K POZNANIU A K TVORIVÝM HRÁM NÁM SILU DÁVA", ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Materská škola poskytuje celodennú a poldennú formu výchovy a vzdelávania. Skladá sa zo štyroch tried, ktoré sú moderne zariadené, vybavené dostatočným množstvom didaktického materiálu a techniky, prostredníctvom ktorej sa realizuje výchovno-vzdelávací proces. Zabezpečujú ho kvalifikované pedagogičky, ktoré sa pravidelne vzdelávajú, čím si rozširujú svoje profesionálne kompetencie. Súčasťou materskej školy je aj sauna - ako jediná materská škola v meste Prievidza. Školský dvor je priestranný, plný zelene, jeho súčasťou sú pieskoviská, detské preliezačky, lezecká veža, hojdačky a iné.

zelený  certifikát

 získala naša materská škola za zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia správnym triedením odpadov, za odovzdaný elektroodpad a použité batérie na ekologickú likvidáciu.

⏰ prevádzková doba mš:

         6:00 - 16:30 HOD.


☎️ dôležité telefónne čísla:


RIADITEĽKA MŠ:

PaedDr. Silvia Bošnovičová tel.0903 501 190 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ:
Mgr. Valéria Chrebetová tel.0911 091 375

RIADITEĽKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
Gabriela Melišková tel.0903 501 191

kontakt

 
adresa

Materská škola

A.Mišúta 731/2

Prievidza

97101

 
email
 
telefonický kontakt

 ✉️ NAPÍŠTE NÁM: