VITAJTE !

Materská škola na ulici A. Mišúta 731/2 v Prievidzi na sídlisku Zapotôčky poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávacie pôsobenie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu "SAUNA, POHYB, ZDRAVÁ STRAVA, K POZNANIU A K TVORIVÝM HRÁM NÁM SILU DÁVA", ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.


Materská škola poskytuje celodennú a poldennú formu výchovy a vzdelávania. Skladá sa zo štyroch tried, ktoré sú moderne zariadené, vybavené dostatočným množstvom didaktického materiálu a techniky, prostredníctvom ktorej sa realizuje výchovno-vzdelávací proces. Zabezpečujú ho kvalifikované pedagogičky, ktoré sa pravidelne vzdelávajú, čím si rozširujú svoje profesionálne kompetencie. Súčasťou materskej školy je aj sauna - ako jediná materská škola v meste Prievidza. Školský dvor je priestranný, plný zelene, jeho súčasťou sú pieskoviská, detské preliezačky, lezecká veža, hojdačky a iné. 

organizácia dňa v materskej škole:


6.00 - 8.00 hod. ranné schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí
8:00- 11.00 hod. zdravotné cvičenie, hygiena, desiata, dopoludňajšie vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
11:15 - 11:45 hod. obed, hygiena
12:00 - 14.15 hod. odpočinok, hygiena, olovrant
14.15 - 16:30 hod. hry a činnosti podľa výberu detí, popoludňajšie vzdelávacie aktivity

prevádzková doba mš:

         6:00 - 16:30 HOD.


☎️ dôležité telefónne čísla:


RIADITEĽKA MŠ:

PaedDr. Silvia Bošnovičová tel.0903 501 190 


ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ:
Mgr. Valéria Chrebetová tel.0911 091 375

RIADITEĽKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
Gabriela Melišková tel.0903 501 191

prázdniny v školskom roku 2021/2022

Jesenné: 28. - 29. október 2021
Vianočné: 23. december 2021 – 7. január 2022  
Polročné: 4. február 2022
Jarné:
Košický, Prešovský kraj: 21.-25. február 2022
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj: 28. február - 4. marec 2022
Banskobystrický, Žilinský, Trenčianský kraj: 7.-11. marec 2022
Veľkonočné: 14. - 19. apríl 2022
Letné: 1. júl - 31. august 2022

kontakt

 
adresa

Materská škola

A.Mišúta 731/2

Prievidza

97101

 
email
 
telefonický kontakt

 ✉️ NAPÍŠTE NÁM: