jedálny lístok

poplatky za stravu

Paušálny poplatok každý mesiac- 44,10 €
IBAN: SK68 0200 0000 0026 4150 1656
Variabilný symbol: každé dieťa má pridelený svoj VS začína sa na 613 .....
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno dieťaťa
Termín úhrady: do 10. dňa v kalendárnom mesiaci!


☎️ 

RIADITEĽKA školskej jedálne:

Gabriela Melišková  

tel.0903 501 191 

odhlasovanie zo stravy

V pondelok do 8.00 hod., ostatné dni deň vopred do 8:30hod.,

- osobne, zápisom do zošita v šatni detí alebo na telefónnom čísle: 

0903 501 191

Neodhlásené obedy je možné vyzdvihnúť do vlastných nádob (v čase pandémie COVID-19 vydávame obedy do jednorázových obedárov), v čase:

11:00-11:15 hod.

12:15-12:45 hod.

Obedy do obedárov sa vydávajú len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa. Ostatné dni je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Vyúčtovanie preplatkov za stravu sa realizuje po ukončení školského roka, alebo po ukončení dochádzky do MŠ, najneskôr však do 31.8. príslušného roka.