fotogaléria

I.trieda - medvedíky 

Triedna učiteľka: zdenka besedová
Učiteľka: jana Novotná

TRIEDNY MOBIL: 0908 563 477

II.trieda - sovičky 

Triedna učiteľka: mgr. eva čičmancová
riaditeľka školy: paeddr. silvia bošnovičová

TRIEDNY MOBIL: 0914 188 569

III.trieda - lienky

Triedna učiteľka: Mgr. Valéria Chrebetová - zástupkyňa riaditeľky
učiteľka: Eugénia Flimelová

TRIEDNY MOBIL: 0951 556 305

IV.trieda - včielkY

Triedna učiteľka: mgr. jana kleinová
Učiteľka: adriána koreňová

TRIEDNY MOBIL: 0950 389 367

Mikuláš

"Dajme spolu gól" 
projekt pre predškolákov - IV. trieda VČIELKY

včielky si vyrobili vlastný papier

tekvičkovo


KORčUľOVANIE PREDšKOLáKOV