FOTOGÁLERIA 

trieda lienok - 1.A

Triedna učiteľka: Zdenka Besedová
Učiteľka: Mgr.
 Jana Vezérová

trieda sovičiek-2.a

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Čičmancová
Riaditeľka MŠ: PaedDr. Silvia Bošnovičová

trieda medvedíkov - 2.B

Triedna učiteľka: Jana Novotná
Učiteľka: Lenka Homolová

trieda slniečok - 3. trieda


Triedna učiteľka: Mgr. Valéria Chrebetová - zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka: Eugénia Flimelová

trieda včielok - 4. trieda

Triedna učiteľka: Adriána Koreňová
Učiteľka: Mgr. Jana Kleinová